Tickets
  • Video
Coen Verbraak interviewt
Woertman, Düwell en Joëls

Coen Verbraak interviewde op het Betweter festival enkele topwetenschappers van de Universiteit Utrecht. Wat betekenen succes, tegenslag en presteren voor topwetenschappers? Zijn wetenschappers een apart slag mensen? In deze opname gaat hij het gesprek aan met psycholoog Liesbeth Woertman, filosoof Marcus Düwell en neurobioloog Marian Joëls - alledrie werkzaam aan de Universiteit Utrecht.

Foto: