Tickets
  • Wetenschap
Wat als het vernietigen van de natuur een misdaad is?
Daan van Uhm
Foto: Getty Images

Gifstoffen dumpen in de rivier of illegale houtkap is strafbaar. Maar hoe zit het de grootschalige klimaat- en milieugevolgen van olieboringen, landbouwgif of visserij? Volgens actiegroepen is hier sprake van ‘ecocide’, en moet er een internationaal verbod komen op het beschadigen van natuur en ecosystemen. Criminoloog Daan van Uhm (Universiteit Utrecht) doet onderzoek naar groene criminaliteit. Zal het Internationaal Strafhof binnenkort grote vervuilers aanpakken?  

Foto: