Reflect

Victor Dissel

Tijd Doorlopend
Zaal Pandora Foyer
  • Experience
  • English
Foto: Victor Dissel

Geluidsgolven zijn normaal gesproken alleen hoorbaar, maar in de installatie ‘Reflect’ maakt mixed-media kunstenaar en HKU-alumnus Victor Dissel ze ook zichtbaar. Dat doet hij door een wateroppervlak bloot te stellen aan verschillende frequenties. Hij nodigt je uit om te luisteren en te voelen: hoe reageert het menselijk lichaam, dat voor 70% uit water bestaat, op de geluidstrillingen?

In samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

***

Acoustic waves can usually only be heard, but in the installation ‘Reflect’, mixed media artist and alumnus of the Utrecht School of the Arts Victor Dissel has made them visible. He does this by exposing a water surface to different frequencies. He invites you to listen and to feel: how does the human body, made up of 70 percent of water, respond to the acoustic waves?

In collaboration with the Utrecht School of the Arts.

Foto: