Blue Skies

Melissa Cijntje

Tijd Doorlopend
Zaal Entree
  • Experience
  • English
Foto: Melissa Cijntje

HKU-alumna en kunstenaar Melissa Cijntje onderzoekt de complexiteit rondom identiteit in met elkaar verweven gemeenschappen. Melissa is zelf opgegroeid in Curaçao. Toen ze naar Nederland kwam, ervaarde ze dat ze niet hetzelfde werd behandeld als andere Nederlanders, ondanks dat ze de nationaliteit deelde. Met haar werk ‘Blue Skies’ nodigt ze je uit om in gesprek te gaan over wat identiteit voor jou betekent. Ze raakt daarmee aan het menselijk verlangen naar ergens ‘thuishoren’.

In samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

***

Alumnus of the Utrecht School of the Arts Melissa Cijntje investigates the complexity around identity within intertwined communities. Melissa grew up in Curaçao. When she arrived in the Netherlands, she felt like she was not being treated like other Dutch people, despite sharing the same nationality. With her work ‘Blue Skies’ she invites you to talk about what identity means to you, touching on the human desire to ‘belong’.

In collaboration with the Utrecht School of the Arts.

Foto: