Wie juicht het hardst?

Experiment

Tijd 18:30-01:00
Zaal Park 6
  • Science
  • Experience
  • English
Foto: FemmeCurieuse / photocase.com

We gebruiken het liefst taal om elkaar te verstaan. Maar wat als je alleen mag juichen? Een onderzoek van sociaalpsycholoog Tom Frijns (Universiteit Utrecht) en collega's naar de onzichtbare krachten achter onze sociale vermogens. 

We prefer to use language to understand each other. But what if you can only cheer? A study by social psychologist Tom Frijns (Utrecht University) and colleagues into the invisible forces behind our social capacities.

Foto: