Structures of strength

Experiment

Tijd 18:30-01:00
Zaal Park 6
  • Science
  • Experience
  • English

Wat is de overeenkomst tussen hout, een maag en een schilderij? Ze zijn poreus. Toch zal een kunsthistoricus niet zo snel aankloppen bij een wetenschapper die onderzoek doet naar de maag. Een gemiste kans! Bij dit experiment van geowetenschapper Amir Raoof (Universiteit Utrecht) en zijn collega's van het Structures of Strength-project, onderdeel van het Centre for Unusual Collaborations, ervaar je waarom. Ga aan de slag met aarde, buizen en water, in een heus Betweter-lab!

What is the similarity between wood, a stomach and a painting? They are porous. However, an art historian will not be so quick to knock on the door of a scientist who studies the stomach. A missed opportunity! In this experiment by geoscientist Amir Raoof (Utrecht University) and his colleagues from the Structures of Strength project, part of the Center for Unusual Collaborations, you will experience why. Get started with soil, pipes and water in a real Betweter lab!

Foto: