Tickets

Meer dan duizend woorden

Experiment

Tijd 18:30-01:00
Zaal Park 6
  • Wetenschap
  • Kunst
  • English

Foto’s vertellen ons verhalen en kunnen ontroeren. Denk bijvoorbeeld aan de beelden van wereldwijde rampen die worden gebruikt bij geldinzamelingsacties van Giro 555. Welke beelden zorgen ervoor dat jij bereid bent over te gaan tot actie? Sociaal psycholoog dr. Magdalena Bobowik (Universiteit Utrecht) doet hier onderzoek naar in samenwerking met de Deense fotograaf Martin Thaulow. Welke foto’s raken je, en welke niet?

Photos tell us stories and can move us. Think, for example, of the images of global disasters that are used in fund-raising campaigns of Giro 555. Which images make you ready to take action? Social psychologist Dr. Magdalena Bobowik (Utrecht University) is researching this in collaboration with Danish photographer Martin Thaulow. Which photos touch you, and which don't?

Foto: