Leidt geweld altijd tot meer geweld?

Jolle Demmers

  • Science

De oorlog in Oekraïne dreigt een gebed zonder einde te worden. Terwijl de Russische agressie voortduurt, probeert het Westen met wapenleveranties en sancties het tij te keren. Iedere stap kan vergaande gevolgen kan hebben. Politicoloog prof. Jolle Demmers (Universiteit Utrecht) onderzoekt de rol die geweld speelt in conflicten. Wanneer gaan partijen over tot geweld? Wat leert de oorlog in Oekraïne ons over hoe geweld gerechtvaardigd wordt? En kunnen we naar oorlogen kijken zonder direct in goed en kwaad te denken?

Foto: