Klimaatstemming

Experiment

Tijd 18:30-01:30
Zaal Entree
  • Science
  • Experience

Van zeespiegelstijging tot extreme droogte: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds ingrijpender. Lukt het ons nog om het tij te keren? In de KIimaatstemming peilen we jouw stemming. Ben je hoopvol of juist pessimistisch? Of vind je de vrees voor een naderende klimaatcatastrofe overdreven? En waar denk je dat anderen staan? Breng je stem uit!

Een samenwerking tussen Studio Tegenwind en Klimaathelpdesk.

Foto: