Kletsbaar

Experiment

Tijd 18:30-01:00
Zaal De Punt
  • Science
  • Experience
  • English

Waar ligt eigenlijk de grens tussen ‘normaal’ en ‘afwijkend’? En is die wel zo duidelijk? Het Kleurenkruis van kunstenaar Florentijn Hofman en het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Stichting MIND onderzoekt hoe we denken en praten over psychische gezondheid. Stap in de gigantische prikkelarme snoezelkamer waar je even tot jezelf kunt komen. Iedereen is kwetsbaar voor psychische klachten. Het is oké om daar over te praten. Het is oké om kwetsbaar te zijn.

Where is the line between 'normal' and 'deviant'? And is it really that clear? The Color Cross by artist Florentijn Hofman and UMC Utrecht, Utrecht University and the MIND Foundation investigates how we think and talk about mental health. Step into the gigantic low-stimulus room where you can relax for a while. Everyone is vulnerable to psychological complaints. It's okay to talk about that. It's okay to be vulnerable.

Foto: