Tickets

Monopoly of Real Estate

  • Experience

Beeld je de wereld in over 200 jaar. Hoe ziet die eruit? Zijn onze steden dan nog steeds uit hun voegen aan het barsten? Kunstenaar Pallotti onderzoekt in zijn werk de groeiende wereld. Een die de normale mens uitbuit, met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Wie uitzoomt moet concluderen dat een drang tot doorontwikkelen met winstoogmerk van alle tijden is, een eindeloze cyclus. Wat voel jij als je het werk bekijkt? I.s.m. HKU.