Over zwaartekracht, maar dan anders

Silent Science met Erik Verlinde

Tijd 22:00-22:30
Zaal KF Hein Foyer
  • Science

Hoe kom je als natuurkundige tot een radicaal vernieuwende theorie over zwaartekracht? En wat betekent het af te wijken van de consensus?

Theoretisch natuurkundige prof. Erik Verlinde (UvA) zette zijn vakgebied op scherp met een fundamenteel andere opvatting over de aard van het universum. Zwaartekracht is volgens Verlinde niet fundamenteel en bovendien geen kracht, maar informatie. Zijn werk zou een mogelijke opstap zijn naar een ‘theorie van alles’ en kreeg wereldwijd aandacht in de media. Hoe kwam hij tot zijn inzicht? Zijn zijn collega’s net zo bereid om te twijfelen aan de bestaande consensus als hij zelf?

Silent science werkt als een silent disco, maar dan met gesprekken in plaats van muziek. Geert Maarse interviewt vooraanstaande wetenschappers over kantelpunten, paradigmawisselingen en intellectuele openbaringen. Over ideeën die hun wereld op zijn kop zette of over de redenen om anderen te willen meenemen in een nieuw perspectief.

Foto: