Moeten we de gevangenis afschaffen?

Jan Banning & Miranda Boone

Tijd 20:45-21:15
Zaal Hertz
  • Performance
Foto: Foto van Christina Boyer en haar overleden dochter

Gevangenisstraf doet vaak meer kwaad dan goed. Hoe kan het anders?

Wereldwijd zitten momenteel zo’n 11 miljoen mensen gevangen. Hoewel in Europa de gevangenispopulatie daalt, lopen de aantallen in andere werelddelen in rap tempo op. Ook in Nederland klinkt elke paar jaar weer de roep om strenger te straffen. Denken in alternatieven lijkt moeilijk. Een wereld zonder gevangenissen kunnen we ons niet voorstellen, terwijl het maar de vraag is of ze de samenleving wel veiliger maken. Als gevangenissen vooral een leerschool zijn voor criminaliteit, kunnen we ze dan beter afschaffen? Fotograaf Jan Banning kreeg voor zijn fotoproject ‘Law and order' toegang tot gevangenissen in Oeganda, Frankrijk, Colombia en de Verenigde Staten en laat zien hoe het leven eruitziet binnen de muren. Hij gaat in gesprek met criminoloog prof. Miranda Boone (LEI). Over het nut van gevangenisstraf en de alternatieven ervoor aan de hand van het verhaal van Christina Boyer die 27 jaar vastzit in een gevangenis in Georgia.

Foto: