Hoe ziet radicale klimaatpolitiek eruit?

Programma

Hoe ziet radicale klimaatpolitiek eruit?

Shivant Jhagroe

Science

Cloud Nine / 20:40-20:55 (editie 2019)

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaan elektrische auto’s, zonnepanelen en biologische producten het klimaatvraagstuk niet oplossen volgens Jhagroe. Wat dan wel?

Wereldwijd ervaren mens en dier de effecten van opwarming en uitbuiting van onze planeet. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren, maar consensus over de te nemen acties ontbreekt. We wijzen met een beschuldigend vingertje naar elkaar. Eet geen vlees, ga niet vliegen en wees zuinig met water. Maar dat blijkt lastig en zet geen zoden aan de dijk. Van de politiek moeten we het ook niet hebben. Het klimaatakkoord lijkt de uitkomst te zijn van veel gepolder en grote bedrijven of bevuilende sectoren blijven buiten schot. De actiegroep Extinction Rebellion is het zat en pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Door over te gaan op geweldloze ontregeling, willen de leden eisen stellen aan de politiek. Zij slaan een radicale weg in. Sociaal wetenschapper dr. Shivant Jhagroe (Leiden Universiteit) vindt dit een goede ontwikkeling, als onderdeel van een bredere strategie. Hij pleit voor een politieke, radicale vorm van klimaatbeleid. Niet langer het bestaande systeem 'groenwassen', maar een alomvattend alternatief.