Tickets

De arts en de vaccinatiecrisis

Silent Science met Patricia Bruijning-Verhagen

Tijd 21:15-21:45
Zaal KF Hein Foyer
  • Science
Foto: Subscribe

Hoe ga je als arts om met een gevaarlijk dalende vaccinatiegraad?

De vaccinatiegraad in Nederland is de laatste jaren gedaald. In de Utrechtse binnenstad is die maar 90 procent voor bof, mazelen en rode hond, op Urk zelfs een schamele 58 procent. Niet alleen religieuze motieven spelen een rol bij de keuze om niet te vaccineren, ook een groeiend wantrouwen ten opzichte van de overheid of wetenschap staat in de weg. Kinderarts en epidemioloog dr. Patricia Bruijning-Verhagen (UMC Utrecht) vertelt over deze verschuiving en het toenemend aantal besmettingen. Hoe gaat zij als arts om met een veranderende publieke opinie?

Silent science werkt als een silent disco, maar dan met gesprekken in plaats van muziek. Geert Maarse interviewt vooraanstaande wetenschappers over kantelpunten, paradigmawisselingen en intellectuele openbaringen. Over ideeën die hun wereld op zijn kop zette of over de redenen om anderen te willen meenemen in een nieuw perspectief.