Photo pop-up

FOTODOK

Tijd 19:30-01:00
Zaal De Punt
  • Experience
Foto: Uncanney Valley | Jakob Weber

De beelden die FOTODOK toont laten een werkelijkheid zien die soms vreemd, soms pijnlijk maar altijd raak is. Voel jij je nog thuis in deze wereld?

Twee tentoonstellingen die je confronteren met verandering. Michael Mönnich legt bloot wat technologie in combinatie met globalisering betekent. In Mönnichs  video The Jumping Man wordt pijnlijk duidelijk tot welke scheve machtsverhoudingen dit kan leiden. Ook ons eigen lichaam en de betekenis van het lichaam verandert. Fotograaf Jakob Weber legde de voorhoede van het onderzoek naar menselijke robots en manieren waarop mensen hun lichamelijke vermogens uitbreiden vast. Kan jij mens van robot onderscheiden?

I.s.m. FOTODOK

Foto: