Is perfectionisme de nieuwe volksziekte?

Programma

Is perfectionisme de nieuwe volksziekte?

Jaap van der Stel

Science

Cloud Nine / 21:40-21:55 (editie 2018)

Millennials zijn perfectionistischer dan vorige generaties blijkt uit onderzoek. Jaap van der Stel vertelt over die druk en wat je ertegen kan doen.

De twintigers van nu ervaren veel sociale druk om zo perfect mogelijk te zijn. Volgens Brits onderzoek maar liefst dertig procent meer dan vorige generaties. Die druk kan schadelijk zijn en leiden tot burn-outs, depressie of paniekaanvallen. Lector geestelijke gezondheidszorg dr. Jaap van der Stel (HS Leiden) analyseert de problematiek en geeft tips hoe hiermee om te gaan.