Is het altijd stil als je doof bent?

Jonathan Gross via Visual hunt / CC BY-ND
Science

Is het altijd stil als je doof bent?

Drs. Mascha Linszen

Tijd: 21:05-21:20
Zaal: Cloud Nine
Wie doof is, hoort niets, toch? Recent onderzoek bewijst het tegendeel. Doven en slechthorenden horen soms hele symfonieën. Luister je mee?

Drs. Mascha Linszen is arts-onderzoeker bij het Brein Centrum Rudolf Magnus van het UMC Utrecht, met een specialisatie in (klinische) psychiatrie, hallucinaties en psychoses. Momenteel doet ze onderzoek naar het horen van geluiden zonder stimulans van buitenaf, een vorm van hallucineren. Dat blijkt bij meer mensen voor te komen dan we denken. Weten hoe snel, nauwkeurig of onnauwkeurig jij waarneemt? Doe de test op zieikspoken.nl, een grootschalig publieksonderzoek naar hallucinaties.